מחשבון מסלולי משכנתא
מחשבון החזר משכנתא
החזר קבוע (לוח שפיצר) לוח תשלומים שפיצר בנוי על העיקרון לפיו סכום ההחזר על חשבון ההלוואה, (המורכב מריבית וקרן) הוא קבוע במשך כל תקופת ההלוואה. בהלוואות צמודות, נוספים לסכום ההחזר הקבוע גם הפרשי הצמדה/שער. לוח שפיצר הוא לוח הסילוקין השכיח ביותר בתחום ההלוואות.

החזר לפי קרן שווה מרכיבי ההחזר החודשי מחושבים כך שסכום ההחזר החודשי על חשבון קרן ההלוואה הוא קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה (זו הסיבה לשם: "קרן שווה") וסכום ההחזר החודשי על חשבון הריבית יורד לאורך תקופת ההלוואה. סך ההחזר החודשי הולך ופוחת לאורך זמן. בהלוואות צמודות, נוספים לסכום ההחזר החודשי גם הפרשי הצמדה/שער.

החזר לפי בלון מלא הקרן והריבית נפרעים בתשלום אחד בתום התקופה. בהלוואות צמודות, נוספים לסכום ההחזר החודשי גם הפרשי הצמדה/שער. לתשומת לבך - בלוח הסילוקין סכום הפירעון יופיע במועד האחרון של תקופת ההלוואה.

מחשבון זה מאפשר לכם לחשב את גובה ההחזר החודשי לפי סכום המשכנתא הרצוי, או לחלופין, לחשב את סכום המשכנתא לפי גובה ההחזר החודשי הרצוי.

על מנת לבצע את החישוב עליכם:
  1. לבחור את הנתון הרצוי על בסיסו יעשה החישוב (סכום משכנתא או החזר חודשי)
  2. להזין את נתוני התקופה והריבית במקומות המיועדים לכך, ללא פסיקים או רווחים.
  3. לסיום, ללחוץ על כפתור "חשב".
לאחר החישוב ניתן לצפות בלוח סילוקין מפורט ובטבלה המציגה החזרים חודשיים בהתאם לתקופות וריביות שונות, התואמים לטווח הריבית שבחרתם.
חשב לפי:
בחר שיטת החזר:
הסבר על שיטות החזר
 
30,000
9,999,999
סכום המשכנתא (₪)
4
30
תקופה בשנים
0.5%
9%
ריבית שנתית (%)
100
100,000
 החזר חודשי (₪)

- תנאי ההלוואה ושיטת החזר ההלוואה ייקבעו במזרחי-טפחות בעת קבלת ההלוואה.
- החישוב לצורך המחשה בלבד. אין לקבל החלטה עסקית בהסתמך על הנתונים המתקבלים ממנו.
- סכומי ההחזר החודשי כוללים קרן וריבית בלבד. לסכומים אלו עשויים להתווסף: הפרשי הצמדה/שער, דמי גבייה ועוד.